Proiecte Europene

SC PRINTONER SRL este beneficiara a unui proiect cu finantare europeana cu urmatoarele caracteristici:

DENUMIRE PROIECT :“Creșterea competitivității societății PRINTONER SRL prin investiția în tehnologie modernă”, cod SMIS 130925, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Componenta 1- 2.1 A- Microîntreprinderi

( apel 2019), Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii”, având Contractul de finanțare nr. 6110/22.09.2020

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 01.06.2019-30.11.2021

OBIECTIV GENERAL: Obiectivul general prin care PRINTONER SRL își propune să atingă scopul prioritătii de investiții 2.1.: ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” este asigurarea dezvoltării economice durabile a SC PRINTONER SRL prin diversificarea activității și crearea de noi locuri de muncă. SC PRINTONER SRL intenționează ca prin proiect să își diversifice activitatea, adăugând în portofoliul său o nouă categorie de produse, respectiv ambalaje din hârtie și carton. În acest scop, firma va achiziționa o serie de echipamente necesare desfășurării activității și va recruta personal specializat. Datorită diversificării, societatea își va consolida poziția, va reduce dependența față de anumite domenii, asigurându-și astfel o dezvoltare economică durabilă.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. Retehnologizarea SC PRINTONER SRL în vederea sporirii calității și diversificarea gamei de produse oferite.
  2. Dezvoltarea potențialului de creare de noi locuri de muncă pe piața locală.
  3. Asigurarea unui management performant al proiectului.

DATE DE CONTACT BENEFICIAR:

Adresa :Aroneanu, România, Str. -, Sat Rediu Aldei, comuna Aroneanu, nr. cadastral 61122,judet Iasi, judeţul Iaşi, cod poştal 707022, România

Telefon: 0753073377, adresa de e-mail office@printoner.ro

VALOAREA TOTALĂ: estimată a proiectului este de 979.417,63 lei din care ajutorul financiar nerambursabil (FEDR + buget național) este de 651.609,25 lei.

LINKURI PENTRU INFORMARE:

www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro

 

WordPress Themes